Hvad sker der med madaffaldet?

Her kan du se en film på 1½ minut om madaffaldets vej til biogas:

 

Madaffaldets vej i Ringkøbing-Skjern Kommune

Madaffaldet fra Ringkøbing-Skjern Kommune modtages af AFLD i Fasterholdt, her sorteres poserne fra. Poserne energiudnyttes/forbrændes, idet plasten på nuværende tidspunkt ikke kan genanvendes på grund af lugt. 

Madaffaldsmassen går herefter til Herning Bioenergi A/S i Sinding. Alt biogas herfra sendes gennem en gasledning direkte til Arla i Videbæk (Danmark Protein samt Arinco). Her anvendes gassen til procesenergi i form af strøm og varme.

I Videbæk laver Arla protein og modermælkserstatning af for eksempel valle. Det kræver meget energi at spraytørre og separere disse specialingredienser. Gassen, som til dels er baseret på madaffald, sikrer at produktionen er grønnere.

Det afgassede madaffald bruges om gødning på markerne.

Madaffaldsindsamlingen er altså en både grøn og cirkulær historie, som er med til at understøtte arbejdspladser inden for landbrugs- og fødevaresektoren i kommunen.

Tak for mad!

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Kontakt pr. tlf. om dagrenovation mv.

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

T:    99 74 10 14
E:    affald-genbrug[mail]rksk.dk
Genbrug - myndighed

Kontakt om takster og lovgivning mv.

Genbrug - myndighed
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    genbrug-myndighed[mail]rksk.dk