Madaffald og ny aftale om grøn affaldssektor

Måske har du spurgt dig selv, hvad regeringens nye aftale om grøn affaldssektor får af betydning for dig? Og for den sortering af mad- og restaffald, som vi i Ringkøbing-Skjern Kommune starter den 1. november?

Her finder du svar på begge dele.

Om regeringens nye aftale om grøn affaldssektor

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni 2020 en aftale om en klimaneutral affaldssektor i 2030 med langt mere genanvendelse og langt mindre forbrænding. Aftalen vil føre til en reduktion på ca. 0,7 mio. ton af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030. Det svarer til at fjerne 280.000 diesel- og benzinbiler fra vejene.

Aftalen betyder, at vi alle i højere grad skal sortere vores affald, så det kan genanvendes. Der vil blive tale om en mere strømlinet affaldssortering i hele landet, idet at vi skal sortere affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen, – uanset hvilken kommune vi bor i.

Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle husstande i Danmark, og at sorteringen skal følge de samme sorteringsguidelines og med brug af de samme affaldspiktogrammer.

Er du interesseret i at vide mere, kan du læse om aftalen på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside 

Hvordan hænger regeringens aftale sammen med vores nye sortering af madaffald?

Alle i landet skal, jævnfør aftalen, sortere i mad- og restaffald. Den ændring vi foretager nu, er altså en vigtig og blivende del af vores fremtidige affaldshåndtering.
Alle i landet skal bruge det fælles piktogramsystem udviklet af Dansk Affaldsforening. Her er vi allerede med, så vi fortsætter med at bruge de piktogrammer, som vi kender. Det nye for os er blot piktogrammerne for mad- og restaffald.

Skraldespand med de nye piktogrammer

Sortering af de ti typer af affald får ikke betydning for, hvor mange affaldsbeholdere vi skal have ved vores hjem nu.
I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder vi frem imod 2023, hvor vi udruller den næste del af den grønne sortering.

Når vi nærmer os 2023, træffer vores kommunalbestyrelse beslutning om antal af affaldsbeholdere (2-4 beholdere med flere rum).

Kontaktoplysninger
Genbrug - myndighed
Genbrug - myndighed
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    genbrug-myndighed[mail]rksk.dk