Hvad er madaffald og restaffald?

Hvad er madaffald?

Billedet viser forskellige typer af madaffald

Madaffald, organisk affald, bioaffald – kært barn har mange navne. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi valgt at kalde det for madaffald, da langt det meste af denne type affald stammer fra madlavning.

Du kan altså smide alt organisk affald fra køkkenet til madaffald. Det gælder både det, du skærer af grøntsager og kød før tilberedningen samt tilberedte rester eller fødevarer, der er blevet dårlige. Derudover kan du også smide brugte kaffefiltre, teposer og køkkenrulle i madaffaldet.

Ekskrementer fra husdyr, kæledyr eller mennesker hører ikke hjemme i madaffaldet, selvom det er organisk materiale. Det samme gælder haveaffald. Du må dog gerne smide en buket blomster til madaffaldet, men grene fra buske og træer samt græsafklip hører ikke hjemme i madaffaldet. Det kan du i stedet aflevere på genbrugspladsen eller kompostere derhjemme.

Hvis du i dag komposterer, skal du endelig bare fortsætte med det - men husk, at du ikke må komme animalske produkter eller tilberedte fødevarer i din kompost, da det kan tiltrække skadedyr. Tilberedt mad skal i stedet smides til madaffald.

Hvad er restaffald?

Billedet viser forskellige typer restaffald

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret:

  • madaffald fra.
  • farligt affald fra som for eksempel batterier.
  • alt det fra, der kan genanvendes som elektronik, pap, papir, glas, metal, plast, træ og så videre.

Restaffald kan være:

  • beskidt pap som pizzabakker eller anden papemballage, som ikke længere kan genanvendes, fordi det har suget fedt, saft eller andet.
  • Kompositprodukter, hvor du ikke kan skille de forskellige materialer fra hinanden. Det kan være for eksempel mælke-, juice- og andre kartonner, da disse er lavet af en blanding af pap og plastik.
  • Køkkenrulle, som du har brugt til at tørre noget op med, der ikke må komme sammen med madaffaldet, eksempelvis maling, motorolie eller rengøringsmidler.
  • Hygiejneprodukter som vatpinde, vatrondeller, tamponer, bind, bleer, brugte tandbørster.
  • Kattegrus og andet, der indeholder ekskrementer fra kæledyr.
  • Støvsugerposer.
  • Emballage, der er så snavset, at det ikke let kan rengøres med rindende vand. Husk, at emballage ikke behøver at være skinnende rent, før du kan aflevere det til genanvendelse.

Hvad med mit resterende affald?

Med den nye affaldsordning skal du som hidtil sortere resten af dit affald og selv aflevere de forskellige materialer på en miljøstation eller en genbrugsplads.

Byrådet har besluttet, at alle helårshuse i Ringkøbing-Skjern Kommune fra 2023 får en ekstra beholder til metal, glas, pap, papir og plast. Vi bringer mere information om disse beholdere, når vi nærmer os 2023.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvordan dit affald skal sorteres og hvad der hører til i hvilken kategori, så har Ringkøbing-Skjern Kommune både en sorteringsvejledning i billeder, samt en App, som kan hjælpe dig.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at tage kontakt til os.