Ny madaffaldsordning

Madaffaldsordningen og regeringens nye aftale om grøn affaldssektor

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi i to år arbejdet frem imod vores nye madaffaldsordning. Den nye madaffaldsordning er helt i tråd med regeringens nye plan for en mere grøn affaldssektor. Læs mere om Madaffald - ny grøn affaldssektor

Herunder kan du læse mere om baggrunden for madaffaldsordningen.

Hidtil er madaffald blevet brændt på et forbrændingsanlæg sammen med resten af det affald, der ender i skraldespanden. Forbrændingsanlæggene laver strøm og varme gennem afbrænding af affaldet, men alle de værdifulde næringsstoffer, der er i madaffaldet, går tabt, når det bliver brændt.

Hvorfor ny madaffaldsordning? 

Med den nye ordning kan madaffaldet omsættes til biogas. Biogas kan bruges til at producere varme og strøm ligesom på forbrændingsanlæggene. Desuden kan biogas bruges som brændstof i transportsektoren i stedet for benzin og diesel.

Efter der er blevet dannet biogas af madaffaldet, findes der stadig mange værdifulde næringsstoffer som fosfor og kvælstof i restproduktet. Det gør restproduktet til en værdifuld næringskilde, som kan bruges som gødning på landbrugsjord.

I dag bliver der årligt indsamlet omkring 14.500 tons dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det svarer til omkring 400 kg per husstand om året.

Heraf formodes ca. 38 % at være madaffald.

Med den nye ordning vil vi altså årligt kunne genanvende op til omkring 5.500 tons madaffald på tværs af Ringkøbing-Skjern Kommune, svarende til omkring 150 kg per husstand.

Fælles nationale og internationale mål.

Det er ikke kun i Ringkøbing-Skjern Kommune, at vi skal vænne os til at sortere affaldet grundigere, end vi tidligere har gjort. De nationale affaldsplaner bestemmer, at alle i hele landet skal gøre mere for genanvendelse. Og det gælder også uden for Danmarks grænser. I EU er man blevet enige om at danne fælles front, så alle medlemslande bliver bedre til at genanvende deres affald.

Målene for genanvendelse af husholdningsaffald betyder, at vi gennem de næste 15 år skal højne genanvendelsesprocenten, så minimum 65 % af husholdningsaffaldet genanvendes inden 2035.

Denne figur viser EU's mål for genanvendelse frem mod 2035

I dag genanvendes omkring 31 % af husholdningsaffaldet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Allerede i 2025 skal 55 % af husholdningsaffaldet genanvendes. Kun sammen kan vi nå målene om mere genanvendelse.

Madaffald udgør den største andel af det affald, der bliver afhentet ved husstandene, og ved at sortere det kommer vi meget nærmere målet.

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Kontakt pr. tlf. om dagrenovation mv. man.-tors. kl. 9-15, fre. kl. 9-13

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

T:    99 74 10 14
E:    affald-genbrug[mail]rksk.dk
Genbrug - myndighed

Kontakt om takster og lovgivning mv.

Genbrug - myndighed
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    genbrug-myndighed[mail]rksk.dk